Samfunn og miljø

Dulram ønsker å bidra til at vår forretningsdrift er økonomisk bærekraftig. Det gjør vi dels ved å skape jobber, inntekter og velstand, dels ved å utvikle produkter og tjenester som folk trenger på en sosialt og miljømessig ansvarlig måte.

Derfor er Dulram AS også medlem av Grønt Punkt Norge. Med det følger at vi sikrer god håndtering av emballasjen knyttet til virksomheten vår. Dulram AS har også gjennomgått sertifiseringen som Miljøfyrtårn.

Grønt Punkt Norge

Dulram leverer varer fra anerkjente internasjonale produsenter, og vi har liten påvirkningskraft når det gjelder deres produktemballering.

Vi har derfor valgt å være kontrollmedlem av Grønt Punkt Norge der vi betaler et beløp som tilsvarer mengden emballasje fra produktene vi forhandler. Pengene går til å sikre frakt og korrekt håndtering av avfallet fra virksomheten.

Les mer på http://www.grontpunkt.no/

grontpunktnorge

 

Miljøprofil

Dulram har en bevisst holdning til ressursbruk, og vi arbeide for å redusere eget utslipp og avfall. De største miljøutfordringene i vår hverdag er relatert til transport, elektrisk energi og forbruk av elektronisk avfall.

Vi søker å møte disse utfordringene ved å markedsføre energieffektive løsninger ovenfor våre kunder, og ved å sikre at utrangerte løsninger avhendes forsvarlig­. Vårt geografiske nedslagsfelt er i stor grad begrenset til én times kjøretid fra vårt kontor i Drammen.